Izglītības iestādes

Pirmsskolas izglītības iestāde „Varavīksne”

Pievienots: 06.12.2016

Vadītāja: Anita Melle

Adrese: Kalna iela 1, Brocēni, Brocēnu novads, LV 3851

Telefons: 26134036; 63865776
e–pasts: varaviksne.pii@broceni.lv

Īsteno:

  • Vispārējās pirmsskolas izglītības programma (01011111);
  • Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem (kods 01015511);
  • Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem (kods  01015611).

Initiates file downloadKārtība, kādā PII "Varavīksne" organizēs darbu 2020./ 2021. mācību gadā, īstenojot piesardzības pasākumus COVID - 19 infekcijas izplatības ierobežošanai (.pdf)

Initiates file downloadPašnovērtējuma ziņojums (.doc)