Izglītības iestādes

Brocēnu vidusskola

Pievienots: 06.12.2016

Direktors: Egons Valters
Adrese: Ezera iela 6, Brocēni, LV 3851
Tālr/fakss: 63865605
Dir. tālr.: 63865804
e-pasts: broceni.skola@broceni.lv
Mājas lapa: Opens external link in new windowwww.brocenuvsk.lv

Initiates file downloadBrocēnu vidusskolas pašnovērtējuma ziņojuma aktualizācija 2020. gadā (.pdf)

Īsteno: 

  • Pamatizglītības programma (kods 21011111);
  • Pamatizglītības programma (tālmācība 1.- 9. klase, kods 21011113)
  • Pamatizglītības programma (tālmācība 1.- 9. klase, kods: 21011114)
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 21015611);
  • Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena (31013011);
  • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (31011011);
  • Vispārējās vidējās izglītības programma (31016011).

Initiates file downloadBrocēnu vidusskolas maksas pakalpojumu cenrādis (.doc)