Izglītības iestādes

Brocēnu novada pirmsskolas izglītības iestāde "Vālodzīte" Blīdenē

Pievienots: 06.12.2016

Vadītāja: Daina Gredzena
Adrese: PII „Vālodzīte”, Blīdenes pagasts, Brocēnu novads, LV 3852
Telefons: 29384796
e-pasts: daina.gredzena@broceni.lv
Īsteno: Vispārējās pirmsskolas izglītības programmu (kods 01011111)

Pirmsskolas izglītības satura apguve bērnam nodrošina:

  • individualitātes veidošanos;
  • garīgo, fizisko un sociālo spēju attīstību;
  • iniciatīvas, zinātkāres, pastāvības un radošās darbības attīstību;
  • veselības nostiprināšanu;
  • sagatavošanu pamatizglītības uzsākšanai; 

Iestāde piedāvā:

  • Logopēda nodarbības
  • Muzikālās pēcpusdienas pie skolotājas Dinas bērniem
  • Interaktīvās metodes mācību satura apguves dažādošanai
  • Āra nodarbības
  • Darbošanos zaļajās dobēs 

Izglītības satura apguve pamatā tiek organizēta rotaļu, spēļu un rotaļnodarbību veidā. Iestāde sagatavo bērnus pamatizglītības apguvei audzināšanas un izglītošanas jautājumos, sadarbojas ar pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajām izglītības iestādēm. Organizējot darbu, tiek radīta mājas atmosfēra, kurā bērna dzīve tiek tuvināta dzīvei ģimenē, aktīvi līdzdarbojoties vecākiem.