Būvvalde

Brocēnu novada būvvalde
Lielcieceres ielā 3, Brocēnos


Būvvaldes locekļi:

 1. Līga Muižarāja
 2. Ints Neilands

Pieaicinātie speciālisti:

 1. Ance Puriņa - attīstības nodaļas vadītāja
 2. Dzintra Bruzinska - zemes lietu speciāliste

Speciālistu pieņemšanas laiki:

Brocēnu novada būvvalde
 • Līga Muižarāja

  Būvvaldes vadītāja - arhitekte

  Tālr.: +371 63807601

  Mob.: +371 25737360

  E-pasts: liga.muizaraja@broceni.lv

 • Ints Neilands

  Būvinspektors

  Tālr.: +371 63807601

  Mob.: +371 20248410

  E-pasts: ints.neilands@broceni.lv

 • Pieņemšanas laiks

  Pirmdienās: no 9.00-17.00

  Ceturtdienās: no 9.00-18.00

  E-pasts: buvvalde@broceni.lv

   

   

Aktuālo informāciju par būvniecības procesiem Brocēnu novadā skatīt šeit:

Pirms nekustamā īpašuma iegādes Brocēnu novada teritorijā, lūdzam vērsties pašvaldības būvvaldē, lai noskaidrotu nekustamā īpašuma turpmākās izmantošanas un apbūves iespējas (īpaši pie Cieceres ezera).

Ēku būvniecības procesa shēmas

Iesniegumu veidlapas

Iesniedzot būvvaldē ieceres dokumentāciju (paskaidrojuma rakstu vai apliecinājuma karti), veidlapas iesiet visos dokumentāciju sējumos.

MK Noteikumi Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi"

MK noteikumu Nr. 253 "Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi"

 

Būvniecības pieteikumi Brocēnu novadā