Bibliotēkas

Brocēnu pašvaldības bibliotēka

Darba laiks:
Pirmdiena   - 10:00-18:00
Otrdiena    -  10:00-16:00
Trešdiena   - 12:00-18:00
Ceturtdiena -10:00-18:00
Piektdiena  - 10:00-18:00
Sestdiena -   10:00-16:00 *
Svētdiena -   brīvdiena

Brocēnu novada bibliotēku maksas pakalpojumu cenrādis

Bibliotēkas tālrunis: 63865955

Brocēnu bibliotēkas vadītāja: Valda Ozoliņa , telefons 26562771

E-pasts: valda.ozolina@broceni.lv

Adrese: Lielcieceres iela 10, Brocēni, Brocēnu novads, LV-3851

* Jūnijā, jūlijā, augustā sestdienās slēgts
Katra mēneša pēdējā trešdienā - metodiskā diena, bibliotēka apmeklētājiem slēgta.

Cieceres pagasta Emburgas bibliotēka

Darba laiks:
Pirmdiena -   9:30-18:00
Otrdiena -     8:30-17:00
Trešdiena -    9:30-18:00
Ceturtdiena - 8:30-17:00
Piektdiena -   8:30-17:00
Sestdiena - brīvdiena
Svētdiena - brīvdiena

Pārtraukums 12:30-13:00

Katra mēneša otrā un pēdējā trešdiena ir metodiskā diena, bibliotēka lasītājiem slēgta.

Bibliotēkas vadītāja: Evita Veckunga

E-pasts: evita.veckunga@broceni.lv

Bibliotēkas tālrunis: 63824165

Adrese: Bērzāju iela 6A, Emburga, Cieceres pag., Brocēnu nov., LV-3851

Bibliotēka atrodas Brocēnu novada lauku teritorijā - Emburga, SIA "REMTES TRANSPORTS" telpās. Tuvākā iestāde kur var saņemt informāciju, ja bibliotēka slēgta - Brocēnu pašvaldības bibliotēkā, tālr. 63865955, Brocēnu novada domē.

Bibliotēkā darbojas sieviešu klubiņš "Emburga".

Blīdenes pagasta bibliotēka

Darba laiks:
Pirmdiena          8.00 - 17.00
Otrdiena            8.00 - 17.00
Trešdiena           8.00 - 17.00
Ceturtdiena        8.00 - 17.00
Piektdiena          8.00 - 16.00
 
Pusdienas pārtraukums:

Pirmdiena           no plkst. 12.00 - 13.00

Otrdiena             no plkst. 12.00 - 12.30
Pārējās dienas     no plkst. 12:00 - 13:00

Bibliotēkas vadītāja: Vineta Sproģe

Bibliotēkas tālrunis: 63865502

E-pasts: bibl.blidene@broceni.lv

Adrese: Ievas, Blīdenes pag., Brocēnu nov., LV-3852

 
Katra mēneša pēdējā trešdienā Metodiskā diena - bibliotēka apmeklētājiem slēgta.
 
Initiates file downloadBlīdenes pagasta bibliotēkas nolikums (.pdf)

Initiates file downloadBlīdenes pagasta bibliotēkas attīstības plāns 2021.- 2025.

Initiates file downloadBlīdenes pagasta bibliotēkas DARBA PLĀNS 2021. gadam (.pdf)

Initiates file downloadBrocēnu novada publisko bibliotēku pakalpojumu izmantošanas noteikumi (.pdf)

Initiates file downloadKrājuma attīstības politika (2019.-2022.) (.pdf)

Remtes pagasta bibliotēka

Darba laiks:
Pirmdiena           08.00 - 12.00;13:00-17:00
Otrdiena             08.00 - 12.00;13:00-17:00
Trešdiena           08.00 - 12.00;13:00-17:00
Ceturtdiena        08.00 - 12.00;13:00-18:00
Piektdiena          08.00 - 12.00;13:00-17:00

Bibliotēkas vadītāja: Lauma Jekuma

Bibliotēkas tālrunis: 63846634

E-pasts: bibl.remte@broceni.lv

Adrese: Kantora ēka, Remte, Remtes pag., Brocēnu nov., LV-3871


Katra mēneša otrā un pēdējā darba trešdienā metodiskā diena, lasītājus neapkalpo.
Katra mēneša otrā un ceturtā ceturtdienā grāmatu pienešana mājās.
Tuvākā iestāde, kur var saņemt informāciju, ja bibliotēka slēgta - Remtes pagastā, telefons: 3837295
Preses izdevumi: Copes Lietas, Dari pats, Ieva, Ilustrētā Zinātne, Kas Jauns, Karogs, Marta, Māja, Mans mazais, Veselība, Latvijas Avīze, Praktiskais Latvietis, Saldus Zeme Bērniem: Avene

Gaiķu pagasta bibliotēka

Darba laiks:
Pirmdiena   - 9:00-17:00
Otrdiena    - 9:00-17:00
Trešdiena   - 9:00-17:00
Ceturtdiena - 9:00-17:00
Piektdiena  - 9:00-17:00
Sestdiena   - brīvdiena
Svētdiena   - brīvdiena

Katra mēneša pēdējā trešdiena - metodiskā diena.
Bibliotēka lietotājiem slēgta.

Bibliotēkas vadītāja: Mārīte Dreimane 
Tālrunis: 63846440
E-pasts: bibl.gaiki@broceni.lv

Adrese: Gaiķu pagasta nams, Gaiķi, Gaiķu pag., Brocēnu nov., LV-3873

Gaiķu pagasta Satiķu bibliotēka

Darba laiks:
Pirmdiena   - 08:30-12:30; 13:00-17:00
Otrdiena    - 08:30-12:30; 13:00-17:00
Trešdiena   - 08:30-12:30; 13:00-17:00
Ceturtdiena - 08:30-12:30; 13:00-18:00
Piektdiena  - 08:30-12:30; 13:00-16:00  

Katra mēneša otrā un pēdējā trešdiena – Metodiskā diena. Bibliotēka apmeklētājiem slēgta.

Bibliotēkas vadītāja: Liene Bartkus

Adrese: Tautas nams, Satiķi, Gaiķu pagasts, Brocēnu novads, LV-3873

Tālrunis: 63846336, 26011065

E-pasts: bibl.satiki@broceni.lv, liene.bartkus@broceni.lv