Brocēnu novada jaunumi

Brocēnu novada Teritorijas plānojums 2017.-2030.gadam Paskaidrojuma raksts

Pievienots: 16.02.2018

Initiates file downloadBrocēnu novada Teritorijas plānojums 2017.-2030. gadam Paskaidrojuma raksts (.pdf).

Apstiprināts ar Brocēnu novada domes 2016.gada 27.oktobra lēmumu ”Par Brocēnu novada teritorijas plānojuma apstiprināšanu”, protokola Nr.23, 23.§